Basel BSL                                                                                                 29.6.2013
Antonov An-225 Mriya                            Antonov Airlines                         UR-82060